DUST CHAMBER

AIR CLEANER

DUST CHAMBER Code: 18424
LEI 4287.00

Replacement Activated Carbon - Filter

DUST CHAMBER Code: 18425
LEI 610.00

Saci de rezerva pentru aspirator

DUST CHAMBER Code: SV FAN 2
LEI 15.00

0

DUST CHAMBER Code: SV-8A
LEI 1120.00

0

DUST CHAMBER Code: SV FAN1
LEI 800.00

0

DUST CHAMBER Code: FAN 3
LEI 480.00